Śledź nas na:

Edukacja zdrowotna - Artykuły

  • liczba prac:

Kultura fizyczna i wychowanie fizyczne

Kultura fizyczna – to część składowa kultury społeczeństwa, obejmująca działania zwiazane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny człowieka, kształtowanie i doskonalenie jego uzdolnień ruchowych, sprawności i wydolności fizycznej, a także systemu zachowań oraz potrzeb indywidualnych i społecznych.

Edukacja zdrowotna i styl życia.

Efektywność edukacji zdrowotnej zależy od: - Ogólnego poziomu materialnego i kulturalno – społecznego. - Stanu przedmiotów i urządzeń służących zdrowiu. - Umiejętności korzystania z tych urządzeń. - Dojrzałości potrzeb – nie tylko ich realizacja, ale także kreowanie nowych. - Powszechnej zgodności oddziaływania wychowawczo – zdrowotnego.