liczba prac 3

Edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna:

  • Wytwarzanie nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
  • Wyrabianie odpowiednich sprawności.
  • Nastawienie woli i kształtowanie postaw umożliwiających stosowania zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom, leczenia.
  • Pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia przez epizodyczne i systematyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju, a także o prawach rządzących zdrowiem publicznym.


OpracowaniaChcesz być na bieżąco? Dodaj swój adres e-mail do newslettera!

Wpisz adres E-mail: