Śledź nas na:Stres, mobbing w pracy.

Radzenie sobie ze stresem:

 • modyfikacja sytuacji będącej źródłem stresu

 • poprzez zmianę znaczenia przypisywanego stresowi

 • poprzez zmniejszenie siły emocjonalnej na sytuację stresową

 

Style radzenia sobie ze stresem:

 • styl radzenia sobie o pochodzeniu kulturowym

 • style życia świadomie podejmowane w celu promowania zdrowia

 

Przyczyny niezadowolenia z pracy:

 • niskie zarobki

 • brak współpracy z innymi grupami zawodowymi

 • brak szacunku w społeczeństwie

 • brak satysfakcji zawodowej

 • brak uznania ze strony przełożonych

 • chaos organizacyjny

 

20 % naszego pola zdrowotnego – środowisko fizycznego

53 % prawidłowy styl życia skierowany na nasze zdrowie i zachowania prozdrowotneZobacz także